Racspa

 

 Breittmayer-Thomas en Galand-Barvaux schuiven op in het klassement van de categorie ‘Legend’

 

Dinsdagavond om 20u30 is de uitslag van de Legend Boucles @ Bastogne 2022 officieel geworden, zoals het reglement dat ook aangeeft. In nauwe samenwerking met Tripy en JB Time Concept, heeft de Royal Automobile Club de Spa een laatste controle uitgevoerd van de opgelegde bestraffingen, met name na de passage van een aantal ‘Slow Zones’ en daaruit bleek dat twee teams een plaats in de top 11 kunnen opeisen.

 

Zondagavond hebben meerdere concurrenten van de categorie ‘Legend’ hun ongenoegen geuit over het voorlopige klassement na de eerste etappe, waarin bestraffingen waren verwerkt met betrekking tot de verbindingen en het niet-respecteren van de passages in de ‘Slow Zones’. Begin deze week hebben de verantwoordelijken voor het sportief verloop van de meeting, de medewerkers van JB Time Concept, het rekenbureau, en de firma Tripy al die bestraffingen opnieuw bekeken om een correcte en juiste einduitslag te garanderen.

 

Die analyse had als resultaat dat de straffen voor ‘Slow Zones’ opgelegd aan Emile Breittmayer en Alexis Thomas (Ford Escort MK2 #29) enerzijds, en Benoît Galand en Colin Barvaux (Opel Manta 200 #18) anderzijds niet correct waren.

 

We hebben een analyse gevraagd, seconde per seconde, van de deelnemers in de betrokken zones”, aldus Eric Chapa, adjunct wedstrijdleider. “Daaruit bleek dat sommige van die bestraffingen niet gerechtvaardigd waren, die werden dus geannuleerd en de deelnemers werden daarvan op de hoogte gebracht. Heel wat andere bestraffingen bleken echter wel correct. Daar hebben de teams de opgelegde normtijd dus gewoon niet gerespecteerd.

 

Resultaat van dat alles: Emile Breittmayer en Alexis Thomas worden zesde in het algemene klassement en Benoît Galand en Colin Barvaux komen als elfde aan in de categorie ‘Legend’.

 

Het timingsysteem dat in nauwe samenwerking met Tripy en JB Time Concept werd opgezet, werkte zeer bevredigend", aldus Pierre Delettre namens de organiserende R.A.C. Spa. “Deze twee gevallen illustreren echter dat er steeds ruimte voor verbetering is... en dat we daar hard aan werken! Er is al besloten dat er tijdens de Legend Boucles @ Bastogne 2023 geen 'Slow Zones' van 100 meter meer zullen zijn, zoals dit jaar wel het geval was. Deze korte neutralisatiezones, die vooral om veiligheidsredenen zijn ingevoerd, zijn soms moeilijk door de deelnemers in te schatten, vooral in de categorie "Legend". Hoewel "slow zones" van kracht blijven, zullen zij een minimumlengte van 200 meter krijgen. Dat betekent dat de crews ook hun positie kunnen behouden. Met dank aan Tripy en JB Time Concept voor hun betrokkenheid tot aan de publicatie van de definitieve uitslag.

 

Nu is het doek echt gevallen over de Legend Boucles @ Bastogne 2022. Afspraak over elf maanden voor een vervolg dat wel eens anders kan zijn dan verwacht.

 

Racspa